Aboriginal & Torres Strait Islander Data Archive

Tharawal

AIATSIS Code: 
S59
AIATSIS Language and Peoples Thesaurus: 
Dharawal / Tharawal / Dariwal people (S59) (NSW SI56-09) Dharawal / Tharawal / Dariwal language (S59) (NSW SI56-09)
Used for: 
Dariwal people (S59) (NSW SI56-09) Guyangal people (S59) (NSW SI56-09) Tharawal people (S59) (NSW SI56-09) Dariwal language (S59) (NSW SI56-09) Guyangal language (S59) (NSW SI56-09) Tharawal language (S59) (NSW SI56-09)